Закон "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Срд, 03/08/2016 - 09:30

Завантажити (Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування")0.17 MB, 29.06.2016

 З А К О Н У К Р А Ї Н И

          Про службу в органах місцевого самоврядування

 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 33, ст. 175 )

 

 

 ( Із змінами, внесеними згідно із Законами

   N  976-IV (  976-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2003, N 46, ст.367

   N 1215-IV ( 1215-15 ) від 02.10.2003, ВВР, 2004, N 10, ст.104 )

 

  

          ( Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні

                                    Конституційного Суду

            N 21-рп/2003 ( v021p710-03 ) від 25.12.2003 )

 

 ( Із змінами, внесеними згідно із Законами

   N 2105-IV ( 2105-15 ) від 21.10.2004, ВВР, 2005, N 2, ст.32

   N 2186-IV ( 2186-15 ) від 16.11.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.90

   N 2317-IV ( 2317-15 ) від 12.01.2005, ВВР, 2005, N 9, ст.177

   N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.18 )

 

 ( Додатково див. Закон

   N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,

                                                           ст.96 )

 

 ( Із змінами, внесеними згідно із Законом

   N 3251-IV ( 3251-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.121 )

 

 { Додатково див. ст. 97 Закону

   N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 }

 

 { Додатково див. Рішення Конституційного Суду

   N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }

 

      { Щодо визнання конституційними окремих положень див.

                               Рішення Конституційного Суду

        N 8-рп/2007 ( v008p710-07 ) від 16.10.2007 }

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом

  N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78

                              - зміни діють по 31 грудня 2008 року }

 

        { Додатково див. Рішення Конституційного Суду

          N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

  N 1622-VI   ( 1622-17 ) від 04.09.2009, ВВР, 2010, N 4, ст.18

  N 2756-VI   ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160

  N 3668-VI   ( 3668-17 ) від 08.07.2011, ВВР, 2012, N 12-13, ст.82

  N 4161-VI   ( 4161-17 ) від 09.12.2011, ВВР, 2012, N 29, ст.334

  N 4661-VI   ( 4661-17 ) від 24.04.2012, ВВР, 2013, N  7, ст.64

  N 4711-VI   ( 4711-17 ) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 14, ст.89

  N 5029-VI   ( 5029-17 ) від 03.07.2012, ВВР, 2013, N 23, ст.218

  N  224-VII  (  224-18 ) від 14.05.2013, ВВР, 2014, N 11, ст.132

  N 1166-VII  ( 1166-18 ) від 27.03.2014, ВВР, 2014, N 20-21, ст.745

  N 1700-VII  ( 1700-18 ) від 14.10.2014, ВВР, 2014, N 49, ст.2056

  N   76-VIII (   76-19 ) від 28.12.2014, ВВР, 2015, N  6, ст.40

  N  213-VIII (  213-19 ) від 02.03.2015, ВВР, 2015, N 22, ст.145

  N  889-VIII (  889-19 ) від 10.12.2015, ВВР, 2016, N 4, ст.43

  N  911-VIII (  911-19 ) від 24.12.2015, ВВР, 2016, N  5, ст.50 }

 

 

     Цей Закон  регулює  правові,  організаційні,  матеріальні  та

соціальні умови реалізації громадянами України права на  службу  в

органах   місцевого   самоврядування,   визначає  загальні  засади

діяльності посадових осіб місцевого  самоврядування,  їх  правовий

статус,  порядок  та  правові  гарантії  перебування  на  службі в

органах місцевого самоврядування.