ДЕКЛАРУВАННЯ ДОХОДІВ - ОБОВ’ЯЗОК КОЖНОГО ГРОМАДЯНИНА!

Втр, 11/02/2020 - 16:45

    Декларація про майновий стан і доходи подається відповідно до ст. 179 Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

    До 10.02.2020 року включно подати декларацію про майновий стан і доходи мають фізичні особи - підприємці (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування).

    Важливо! У разі якщо фізична особа - підприємець (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, такі доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи зазначаються в річній податковій декларації, що подасться у строк, визначений плі. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 Кодексу.

    До 30.04.2020 року включно подати декларацію про майновий стан і доходи мають громадяни, які зобов’язані подати податкову декларацію, та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

    Важливо! Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковіш днем (п. 49.20 ст. 49 Кодексу).

    До 31.12.2020 включно подають декларацію про майновий стан і доходи громадяни, які мають право на податкову знижку.

    Платники податків - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, повинні подати декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.

    За умови якщо в платника податку відсутні підтвердні документи щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел і суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлені за ст. 13 Кодексу, то згідно з п. п. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 Кодексу такий платник зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання декларації до 31 грудня року, наступного за звітним. Заява подається до 01.05.2020 року (граничний термін подання декларації).