Оголошення фізичної особи померлою

Птн, 08/09/2017 - 08:45

До Бершадського бюро правової допомоги звернулася громадянка  Марина Г. жителька с. Флорино за консультацією: її старша  сестра, яка проживає в смт. Брацлав півтора року назад вийшла з дому  і пропала, пошуки ні яких результатів не дали. Вона запитує, який порядок та правові наслідки оголошення фізичної особи померлою.

Фахівці бюро надають роз’яснення: Крім визнання фізичної особи безвісно відсутньою, законодавство передбачає правові підставі для оголошення фізичної особи померлою. Такий інститут передбачений нормами Цивільного кодексу України, оскільки інколи довготривала відсутність особи дає підстави припускати, що такої особи вже немає в живих.

Відповідно до норм цивільного законодавства фізична особа може бути оголошена померлою, якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом: 

трьох років – загальний строк;

 

шести місяців – встановлюється законодавством за певних обставин;

Скорочений шестимісячний строк для оголошення громадянина померлим використовується, якщо громадянин пропав безвісти за обставин, які загрожували смертю або давали підстави припускати його загибель від певного нещасного випадку.

До обставин, що загрожували смертю фізичній особи, що відповідно скорочують строк, протягом якого вона може бути оголошена померлою, слід віднести землетруси, різного роду стихійні лиха. До обставин, що дають підстави припускати загибель фізичної особи від нещасного випадку, відносять різного роду катастрофи, пожежі, вибухи, терористичні акти та інше. Так, наприклад, якщо фізична особа здійснювала авіапереліт у літаку, який зазнав аварії, і така особа не була знайдена живою, а також тіло її не було знайдено серед загиблих, то така особа може бути оголошена померлою протягом шести місяців на підставах, що дають можливість припускати її загибель від нещасного випадку.

 

двох років - у випадку зникнення особи у зв'язку із воєнними діями;

Окремо закон визначає умови оголошення померлим громадянина, який зник під час воєнних дій. Відповідно до ч. 2 ст. 46 ЦК України, суд може оголосити особу померлою, яка пропала безвісті у зв’язку з воєнними діями після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій. Але тут є доповнення, що в разі, коли є конкретні обставини (був бій і не повернувся, пішов у розвідку і не повернувся тощо), то в такому разі особа може бути оголошена померлою після спливу шести місяців, не раніше.

 

При оголошенні фізичної особи померлою обчислення строків здійснюється за правилами, які встановленні для строків визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Так, якщо неможливо встановити день одержання останніх відомостей про місце перебування особи, початком перебігу строку для оголошення особи померлою вважається перше число місяця, наступного за тим, у якому були одержані такі відомості, а в разі неможливості встановити цей місяць - перше січня наступного року.

 

Законодавство виділяє ряд підстав, за наявності яких громадянин може бути оголошений померлим:

- відсутність громадянина в місці постійного проживання протягом трьох років з дня отримання останніх відомостей про нього, а в деяких випадках, визначених законодавством, протягом шести місяців;

- неотримання відомостей про місце перебування фізичної особи протягом визначеного законодавством часу;

- неможливість встановити, чи є живою фізична особа.

 

Крім того, потрібна наявність таких умов, як:

- відсутність громадянина в місці його проживання;

- довготривала відсутність відомостей про місце перебування такої фізичної особи;

- звернення зацікавлених осіб до суду;

- рішення суду про оголошення громадянина померлим.

 

Фізична особа може бути оголошена померлою лише в судовому порядку.

Такі справи розглядаються судами в порядку окремого провадження. Так само, як і при визнанні фізичної особи безвісно відсутньою, заява про оголошення її померлою подається до суду за місцем проживання заявника або за останнім відомим місцем проживання (перебування) фізичної особи, місцеперебування якої невідоме, або за місцезнаходженням її майна. В такій заяві повинно бути обов'язково зазначено мету, задля якої необхідно оголосити фізичну особу померлою, а також послатися на обставини, що дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку.

Після набрання законної сили рішенням про оголошення фізичної особи померлою суд надсилає рішення відповідному органу державної реєстрації актів цивільного стану для реєстрації смерті фізичної особи, а також до нотаріуса за місцем відкриття спадщини.

Фізична особа оголошується померлою від дня набрання законної сили відповідним рішенням суду. При цьому фізична особа, яка зникла безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави припускати її загибель від певного нещасного випадку або у зв'язку з воєнними діями, може бути оголошена померлою від дня її вірогідної смерті.

На підставі рішення суду про оголошення громадянина померлим органи ДРАЦСу видають заінтересованим особам свідоцтво про його смерть. Днем смерті громадянина, оголошеного рішенням суду померлим, вважається день вступу в законну силу цього рішення. У разі оголошення померлим громадянина, який пропав безвісти за обставин, що загрожували смертю або давали підстави припускати його загибель від певного нещасного випадку, суд може визнати днем смерті громадянина день його гаданої загибелі (наприклад, день катастрофи пасажирського літака, день землетрусу або іншого стихійного лиха).

 

Наслідки оголошення особи померлою.

Оголошення громадянина померлим тягне за собою ті самі наслідки, що і смерть фізичної особи, зокрема відкривається спадщина, відбувається перехід майна до правонаступників. Спадкоємці фізичної особи, яка оголошена померлою, не мають права відчужувати протягом п'яти років нерухоме майно, що перейшло до них у зв'язку з відкриттям спадщини (ст. 47 ЦК України). Нотаріус, який видав спадкоємцеві свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, накладає на нього заборону відчуження. Така заборона вноситься до Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна. Заборона встановлюється з метою забезпечення інтересів і збереження майна фізичної особи, яка оголошена померлою, у випадку якщо вона насправді жива і з'явиться у місці свого проживання, або ж буде отримано відомості про таку особу.

 

Нагадуємо, що найкращим способом вирішення Вашої проблеми є звернення за консультацією до Бершадського бюро правової допомоги, яке знаходиться за адресою: м. Бершадь, вул. Героїв України, 8.

Контактний телефон: 04352 2-14-03.

 

 

 

Заступник начальника Бершадського бюро

правової допомоги                                                                                                     Ірина Довбуш