Організація пробації

Срд, 25/03/2020 - 12:15

Орган пробації  у межах своїх повноважень організовує:

 

забезпечення суду досудовими доповідями про обвинувачених;

здійснення нагляду за засудженими;

виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися  певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт;

реалізацію пробаційних програм стосовно звільнених від відбування покарання з випробуванням;

соціально – виховну роботу із засудженими;

підготовку до звільнення засуджених, які відбувають покарання у виді обмеження волі та позбавлення волі на певний строк;

 

                Правовий статус  персоналу органу пробації.

 

Права та обов’язки, відповідальність, правовий та соціальний захист персоналу органу пробації визначаються Законом України « Про Державну кримінально – виконавчу службу України»  та Законом України « Про пробацію».

 

Під час здійснення нагляду  персонал органу пробації має право:

     

   перебувати на земельних ділянках, у жилих та інших приміщеннях громадян за їхньою згодою, а  

     

   також   на території і в приміщеннях підприємств, установ і організацій з повідомленням про це   

   

   керівника або  уповноваженої ним особи;

 

   відвідувати суб’єктів пробації за місцем їх проживання, роботи або навчання;

 

   викликати суб’єктів пробації до органу пробації та отримувати від них усні чи письмові пояснення.

 

   Персоналу органу пробації безплатно надається у встановлений ним строк інформація, необхідна для здійснення його повноважень.

   Невиконання законних вимог персоналу органу пробації тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

   Орган пробації під час  виконання покладених на нього завдань взаємодіє  в установленому  Законом України «Про пробацію»  та іншими нормативно – правовими актами порядку з державними  органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

   Волонтерська діяльність пов’язана з пробацією здійснюється відповідно до Закону України «Про волонтерську  діяльність».Основним завданням волонтерів пробації є  сприяння органу пробації у здійсненні нагляду за засудженими та проведенні  ними соціально – виховної роботи. Волонтери пробації  здійснюють свої повноваження під керівництвом персоналу пробації. Положення про організацію діяльності волонтерів пробації затверджується центральним  органом  виконавчої  влади, що формує  державну політику в сфері пробації.

 

23.03.2020 р.        

 

Бершадський районний відділ

філії Державної установи « Центр пробації» у Вінницькій області