Роль соціальної роботи у реалізації завдань пробації в Україні.

Чтв, 14/03/2019 - 08:45

     Однією з важливих складових кримінально – виконавчої політики України, яка є основним вектором  гуманізації цієї політики є розвиток напрямку ресоціалізації осіб, засуджених за кримінальні покарання.
   Кримінально – виконавчим законодавством ресоціалізація визначена як свідоме повернення засудженого до самостійного загальноприйнятого соціально – нормативного життя в суспільстві.
    Одним із основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених є соціально – виховна робота.
    Соціально – виховна робота  -  заходи, які проводяться за індивідуальним планом роботи з урахуванням оцінки ризиків вчинення повторних кримінальних правопорушень та передбачає диференційований підхід під час надання консультативної, психологічної та інших видів допомоги, сприяння працевлаштуванню, залучення до навчання, участь у виховних заходах та соціально корисній діяльності, проведення індивідуально – профілактичної роботи.
     Соціально – виховна робота  забезпечить формування та закріплення у клієнтів пробації прагнення до заняття суспільно – корисною діяльністю, дотримання вимог законів, інших прийнятих у суспільстві правил поведінки, підвищення їх загальноосвітнього і культурного рівня.
  Заходи соціально – виховного характеру повинні обов’язково  враховувати психологічні особливості особи, її кримінально – правову та демографічну характеристики.
   Соціально – виховна робота з неповнолітніми клієнтами може проводитися із залученням батьків або їх законних представників.
   Особам у яких не має батьків або опікунів, службою соціальної допомоги й іншими інституціями здійснюються заходи щодо вирішення соціальних проблем зазначених осіб.
   Заходи  реалізуються у взаємодії з органами і службами у справах дітей, спеціальними установами та закладами, які здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень.
   Під час проведення соціально – виховної роботи закон надає  працівнику пробації повноваження:
   Перебувати на земельних ділянках, у жилих та інших приміщеннях громадян за їх згодою, а також на території і в приміщеннях підприємств, установ, організацій з повідомленням про це керівника або уповноваженої ним особи.:
   Відвідувати суб’єктів  пробації за місцем їх проживання, роботи або навчання.

 

13.03.2019 р

Бершадський районний відділ
філії Державної установи « Центр пробації»
у Вінницькій області