Щодо надання роз’яснень до Закону України „Про відкритість використання публічних коштів” (єдиний веб-портал використання публічних коштів e-data.gov.ua.)

Птн, 06/05/2016 - 10:45

 Відповідно до Закону України „Про відкритість використання публічних коштів” від 11.02.2015 № 183-VIII, який набрав чинності 12.09.2015, та поширюється на відносини, пов’язані з підготовкою і оприлюдненням розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів, підприємствами, Національним банком України, державними банками, державними цільовими фондами, а також фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та органами Пенсійного фонду інформації про заплановане і фактичне використання публічних коштів.

        Інформація, що оприлюднюється згідно з цим Законом, готується та подається для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів e-data.gov.ua.   

         Єдиний веб-портал використання публічних коштів є офіційним державним інформаційним ресурсом у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація згідно з цим Законом. Доступ до інформації, оприлюдненої на єдиному веб-порталі використання публічних коштів, є вільним та безоплатним.

         Відповідно до статті 3 Закону України  № 183-VIII, інформація про використання публічних коштів, що підлягає оприлюдненню (оприлюднюється щоквартально, не пізніше як за 35 днів після закінчення звітного кварталу та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення), надається за встановленими законодавством України формами та має містити такі відомості у разі використання коштів Державного бюджету України:

   - розпорядник бюджетних коштів (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника);

  - головний розпорядник бюджетних коштів (найменування, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника);

  - обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період - всього та в розрізі бюджетних програм;

  - обсяги проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за звітний період - всього та в розрізі бюджетних програм (при цьому зазначаються також види та обсяги відповідних надходжень щодо коштів спеціального фонду бюджету);

  -  інформація про укладені за звітний період договори (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), кількість закупленого товару, робіт та/або послуг, проведена процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, строк дії договору);

  -  інформація про стан виконання договорів, укладених у попередні звітні періоди, з усіма додатками, які є їх невід’ємною частиною (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору, акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності);

  - кількість службових відряджень, у тому числі із зазначенням кількості закордонних відряджень, загальний обсяг витрат на службові відрядження, у тому числі із зазначенням обсягу витрат на закордонні відрядження.

       Відповідальність за порушення вимог цього Закону несуть керівники установ, а саме за такі порушення:

 1) неоприлюднення інформації відповідно до цього Закону;

 2) оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

 3) несвоєчасне оприлюднення інформації.

Щодо єдиного веб-порталу використання публічних коштів e-data.gov.ua.

      Для того, щоб працювати на порталі, установа повинна створити „Службовий кабінет”.  Для реєстрації в „Службовому кабінеті” необхідно обов’язково мати електронні ключі з розширенням dat. Ключ Ваше організація  має або повинно отримати (безкоштовно)  в Центрі сертифікації ключів Державної фіскальної служби.

     Усі інструкції та роз’яснення щодо отримання електронних ключів, реєстрації кабінетів та правил заповнення форм звітності розміщено безпосередньо на порталі, за вказаною адресою e-data.gov.ua.   

 

Для полегшення доступу громадськості до інформації про використання публічних коштів надаємо перелік установ, що фінансуються з районного бюджету:

 

 Назва установи, організації,

 що фінансуються з районного бюджету

Код ЄДРПОУ

Бершадська районна рада

21731280

Бершадська районна державна адміністрація

04051023

Відділ освіти Бершадської РДА

02141294

Територіальний центр соціального обслуговування Бершадського району

20106315

Відділ культури і туризму Бершадської РДА

02226636

КЗ «Бершадська ОЛІЛ»

01982494

КУ «Бершадський РЦПМСД»

36834023

КО Бершадська РДЮСШ «Ровесник»

35297998

Бершадська РО ВФСТ «Колос»

02653367

Управління праці та соціального захисту населення Бершадської РДА

03191845

Бершадський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

23056010

Служба у справах дітей Бершадської РДА

26545624

Бершадська районна організація ветеранів України

23064586

Бершадська районна організація Української Спілки ветеранів Афганістану

23064563

КП «Бершадський трудовий архів»

34324810