Соціально-економічне становище Бершадського району за січень-червень 2018 року

Втр, 07/08/2018 - 09:30

 (За даними Головного управління статистики у Вінницькій області)


Населення
На 1 червня  2018р. чисельність наявного населення Бершадського району, за оцінкою, становила 58,1 тис. осіб. Упродовж січня - травня 2018р. чисельність населення зменшилась на 317 осіб.

Зайнятість та безробіття *
На 1 липня 2018р. кількість зареєстрованих безробітних по Бершадському району становила 571 особу. Порівняно з відповідним періодом 2017р. кількість зареєстрованих безробітних зменшилась на 19,9%.              Допомогу по безробіттю отримують  477 осіб, які мають статус безробітного, що менше відповідного періоду минулого року на 18,3%.
___________________
* За даними  Бершадського районного центру зайнятості

Доходи населення*
У I кварталі 2018р. середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій** (далі – підприємства) Бершадського району становила 6,2 тис. осіб. Порівняно з відповідним періодом  2017р. кількість працівників збільшилась на 1,1%.
У  I кварталі 2018р. середньомісячна заробітна плата працівників підприємств  Бершадського району становила 5947 грн, що на 29,8% більше її рівня у I кварталі 2017р. та в 1,6 раза перевищувала рівень мінімальної заробітної плати, яка становить 3723 грн. Розмір середньомісячної заробітної плати штатного працівника Бершадського району становив 86,9% середнього рівня по економіці області. 
Заборгованість із виплати заробітної плати по Бершадському району на 1 липня 2018р.  відсутня.

___________________
*Інформація розробляється поквартально
**Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.


Соціальний захист
У січні-червні 2018р. загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам району для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 644,2 тис.грн, що на 83,6% менше відповідного показника 2017р. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у червні  2018 р. становив 17,1 грн.
Загальна сума призначених субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива за період з початку року становила 15228,3 тис. грн., що на 43,3% більше ніж у відповідному періоді 2017 року. Середній розмір призначених субсидій у червні становив 3011,8 грн.
У січні-червні  2018р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів 10458,4  тис.грн., що на 41,4% більше ніж  у відповідному періоді 2017 року  або на 3064,4 тис.грн. Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг  з початку року становив 71,4%

Ціни
Ціни на споживчому ринку Вінницької області у червні по відношенню до травня 2018 року знизились на 0,1%, порівняно з груднем 2017 року зросли на 3,7%. По Україні у червні поточного року споживчі ціни залишились на рівні попереднього місяця, до грудня 2017 року– зросли на 4,4%.

Промисловість
За  січень-червень 2018р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на 324,2 млн.грн, що складає 0,9% від загальнообласного обсягу.
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за звітний період становить 5511,0 грн.
В загальному обсязі реалізованої промислової продукції 74,0% займала реалізація споживчих товарів короткострокового використання, 10,1% – товарів проміжного споживання, 6,2% – споживчих товарів тривалого використання, 0,4% - інвестиційних товарів.

Сільське господарство

У січні-червні 2018р. виробництво м’яса по району до відповідного періоду 2017р.  зросло на 58,5% і становить 8669 т,  виробництво молока зросло на 6,5% і становить 4920т. Виробництва яєць на сільськогосподарських  підприємствах району у січні-червні 2018 року не було.
Станом на 1 липня 2018 року поголів’я великої рогатої худоби в сільськогосподарських  підприємствах  району складало 3006 голів, в тому числі  корів -  1367 голів, свиней – 11650 голів.
Порівняно з відповідним періодом 2017р.  загальна кількість великої рогатої худоби скоротилась на 2,8%, поголів’я корів зменшилось на 8,8%, поголів’я свиней зросло на 11,5%.
За січень-червень 2018р. сільськогосподарськими підприємствами району по всіх каналах реалізації продано 47770,2 т зернових та зернобобових культур, 12960,8 т – олійних культур, 3438,8 т – худоби та птиці, 1747,4 т – молока та молочних продуктів. Вартість однієї тони склала: зернових і зернобобових культур – 4,6 тис.грн, олійних культур – 10,0 тис.грн, худоби та птиці – 32,7 тис.грн, молока – 7,5 тис.грн.
У відсотках до відповідного періоду минулого року вартість однієї тони зросла: зернових і зернобобових культур на 18,0%, олійних культур –9,4%, худоби та птиці  - 14,1%, молока – 4,4%.


Будівництво
У січні-червні 2018р. підприємствами Бершадського району виконано будівельних робіт на суму 1730 тис.грн.
*Протягом I кварталу 2018р. забудовниками Бершадського району прийнято в експлуатацію 768 м2  загальної площі житла. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла порівняно з відповідним періодом 2017р. збільшився в 2,2 рази.
_____________
*Інформація розробляється поквартально

Зовнішня торгівля товарами
Зовнішньоторговельний оборот товарів Бершадського району у січні-травні 2018 р. склав 2444,2 тис.дол. США.
Обсяги експорту та імпорту товарів Бершадського району становили 1399,6 тис.дол. і 1044,6 тис.дол. відповідно. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 355,0 тис.дол.


Транспорт
За січень-червень 2018р. автомобільним транспортом Бершадського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 59,3 тис. тонн вантажів та виконано 14,5 млн. тонно-кілометрів вантажообороту. Проти відповідного періоду 2017р. обсяги вантажних перевезень зменшились на 0,3%,  вантажообороту -  на 8,4%.
Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом Бершадського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні-червні 2018р. становили 271,9 тис. пасажирів, пасажирооборот – 11,7 млн. пасажиро-кілометрів. У порівнянні з січнем-червнем 2017р. обсяги перевезених пасажирів  зменшились на 7,9% , а пасажирообороту збільшились на 2,1%.

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
(ЄДРПОУ) *

Станом на 1 липня 2018 р.    в ЄДРПОУ     по Бершадському   району  налічується 777 суб’єктів,   96,4% яких є юридичними особами. Протягом січня-червня 2018р. до сукупності   суб’єктів   ЄДРПОУ    по  Бершадському  району було включено 7 та вилучено 9 суб’єктів. Вцілому протягом I півріччя 2018 року сукупність зросла на 0,5%.
_____________
*Інформація розробляється поквартально