Як захистити свої права?

Срд, 22/01/2020 - 11:15

   Конституція України передбачила, що усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.І лише в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.

   З метою гарантування прав і свобод Конституцією передбачено можливість судового захисту прав і свобод людини і громадянина. Кожна особа, права якої порушені має право у встановленому законом порядку звернутися до суду за захистом своїх прав та свобод. Законом передбачена широка система судів, які повинні здійснювати правосуддя з метою захисту порушених прав та свобод. Законом «Про судоустрій та статус суддів» передбачено існування місцевих судів, апеляційних судів та Верховного Суду. За спеціалізацією передбачено існування загальних судів, адміністративних судів та господарських судів. Найвищим судом у системі судоустрою є Верховний Суд

   Громадянин також може звернутися за захистом свої прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

   Законом також гарантовано право звернутись із конституційною скаргою до Конституційного Суду України з підстав, установлених Конституцією, та у порядку, визначеному законом «Про Конституційний суд України».

   І лише після використання всіх національних засобів юридичного захисту кожен може звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. Прикладом такого звернення може бути звернення до Європейського суду з прав людини.

   З метою гарантування захисту порушених прав Конституція передбачила право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура.

   Більше того, Конституція передбачила право кожного будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Це конституційне положення є підставою для самозахисту свої прав і себе від протиправних посягань.

   Крім суду, особа може звернутися за захистом порушеного права до органів державної влади та місцевого самоврядування. Така можливість передбачена Законом України «Про звернення громадян».

   Також кожен може звернутися за захистом своїх прав до правозахисних організацій, які не залежать від органів влади і мають змогу виявити об’єктивні проблеми та недоліки в тому, як реалізуються та захищаються права людини в тій чи іншій сфері. В основі такої роботи лежить діалог між державою та правозахисниками.

   Завдання цих організацій – висвітлювати випадки порушення прав людини, щоб привернути увагу держави та отримати відповідну реакцію й вирішення проблеми. Часто правозахисні організації та представники влади вирішують своє протистояння в судовому порядку.

 

20.01.2020 р.          

 

Бершадський районний відділ філії

Державної установи « Центр пробації» у

Вінницькій області