Юридична відповідальність

Срд, 15/01/2020 - 10:15

   Це вид соціальної відповідальності, що полягає в застосуванні державою до правопорушника певних заходів примусу, передбачених санкціями правових норм. Єдиною підставою для юридичної відповідальності є склад правопорушення. Якщо поведінка суб'єкта не має ознак правопорушення, то ця особа не підлягає юридичній відповідальності.

   Найбільш поширеною в науковій літературі є класифікація юридичної відповідальності на підставі належності до правової галузі й, одночасно, виду правопорушення, з яким вона пов'язана. У такому ракурсі виділяють чотири види юридичної відповідальності: кримінальну, адміністративну, цивільну й дисциплінарну.

   Кримінальна відповідальність є найбільш жорстким видом відповідальності. Вона настає за вчинення злочину. Кримінальний кодекс України 2001 році по-новому визначив поняття злочину - як передбачене цим кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину. Виключний перелік злочинів в Україні міститься в Особливій частині Кримінального кодексу. Порядок притягнення до кримінальної відповідальності встановлюється Кримінально-процесуальним кодексом. Повноваження визнати особу винною у вчиненні злочину та призначити їй кримінальне покарання належить лише суду, котрий робить це через винесення вироку, що набуває законної чинності.

   Адміністративна відповідальність настає за вчинення адміністративних проступків, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення. В нашій країні адміністративним проступком визначається протиправне винне діяння, яке посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яке законодавством передбачено адміністративну відповідальність. Право призначати адміністративні стягнення, крім суду, мають й інші компетентні органи: органи внутрішніх справ, митні органи, адміністративні комісії, виконавчі комітети місцевих рад. В Україні законом передбачені такі види адміністративних стягнень як попередження, штраф, позбавлення спеціального права, оплатне вилучення предмета, адміністративний арешт, виправні роботи.

   Цивільна відповідальність - це відповідальність, яка настає за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором або заподіяння шкоди в позадоговірних відносинах. Вона буває у сфері майнових і особистих немайнових відносинах. Головний її принцип - повна компенсація заподіяної шкоди, інколи доповнюється й штрафними санкціями.

   Дисциплінарна відповідальність настає за вчинення дисциплінарних проступків. Накладає дисциплінарні стягнення адміністрація підприємства, установи, організації. Перед цим у порушника трудової дисципліни береться письмове пояснення. Кодекс законів про працю України встановлює два види дисциплінарних стягнень: догану і звільнення з роботи.

 

15.01.2020

 

Бершадський районний відділ

філії Державної установи « Центр пробації»

у Вінницькій області