ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

Птн, 19/08/2016 - 08:15

На перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні» та специфіки функціональних повноважень організаційного відділу виконавчого апарату районної ради

 

1. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.
2. Основні риси Української держави за Конституцією України /ст. 1,2/.
3. Форма правління в Україні  /ст.5/.
4. Визнання найвищої соціальної цінності України /ст.3/.
5. Найважливіші функції держави /ст.17/.
6. Державні символи України /ст.20/.
7. Конституційні права /ст. 43; ст. 46; ст. 49; ст. 53/.
8. Обов’язки громадянина України /ст.65-68/.
9. Повноваження Верховної Ради України /ст.85/.
10. Повноваження Президента України /ст. 106/.
11. Склад Кабінету Міністрів України /ст.114/.
12. Повноваження Кабінету Міністрів України /ст.116,117/.
13. Статус прокуратури України за Конституцією України /ст.121/.
14. Основні засади судочинства в Україні /ст.129/.
15. Органи місцевого самоврядування в Україні /ст.140/.

 

2. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи і посади за Законом України «Про службу в органах місцевого самовряду-вання» /ст.1,2,3./
2. Право на службу в органах місцевого самоврядування / ст. 5/.
3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування /ст. 4/.
4. Основні напрямки державної політики щодо служби в органах   місцевого самоврядування /ст.6/.
5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування /ст.8/.
6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування /стаття 9/.
7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби /ст.12/.
8. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самовряду-вання /ст.7/.
9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування /ст.11/.
10. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування /ст.14/.
11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування /ст.16/.
12. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самовряду-вання  /ст.18/.
13. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення /ст.21/.
14. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування /ст.24/.
15. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування /ст. 20/.

 

3. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів /ст.1/.
2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» /ст.3/.
3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції  /ст.ст. 4, 5/.
4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції /ст.11/.
5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції /ст.12/.
6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції /ст.14/.
7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики /ст.20/.
8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків /ст.ст. 22, 23 /. 
9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та  обмеження спільної роботи близьких осіб /ст.ст. 25,27/.
10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів /ст. 28/.  
11. Заходи  зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів /ст. 29/.
12. Вимоги до поведінки осіб /ст. 37/.
13. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій  або місцевого самоврядування /ст.45/.
14. Спеціальна перевірка /ст. 56/.
15. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення /ст. 65/.

 

4. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

1.  Поняття місцевого самоврядування. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування /ст.2, ст.59/.
2.  Територіальна громада /ст.6/.
3.  Органи місцевого самоврядування /ст.10/.
4.  Місцевий референдум. Місцеві ініціативи /ст.ст.7,9/.
5.  Принципи місцевого самоврядування /ст.4/.
6.  Система місцевого самоврядування /ст.5/.
7.  Виконавчі органи рад /ст.11/.
8.  Делегування повноважень районних і обласних рад відповідним місцевим державним адміністраціям /ст.44/.
9.   Громадські слухання. Органи самоорганізації населення /ст.ст.13,14/
10. Виконавчий апарат районної, обласної ради  /ст.58 /.
11. Питання, які вирішуються районними і обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях /ст.43/.
12. Порядок формування рад. Дострокове припинення повноважень ради /ст.45, ст.78/.
13. Сесія ради. Постійні комісії ради. Депутат ради /ст.46, ст.47, ст.49/
14.Право комунальної власності /ст.60/.
15. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування  /ст.74-77/.

 

5. Перелік питань на перевірку знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень організаційного відділу виконавчого апарату Бершадської районної ради

1.  Основні завдання організаційного відділу /Положення про організаційний відділ районної ради/.
2.  Регламент районної ради.
3.  Види та порядок підготовки планів роботи районної ради.
4.  Робота Президії районної ради /ст.58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»/.
5.  Планування і робота постійних комісій рад. Їх повноваження /ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»/.
6.  Робота організаційного відділу по підготовці та проведенню сесій районної ради.
7.  Види місцевих виборів та порядок їх призначення /ст.14 Закону України «Про вибори депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів/.
8.  Порядок розгляду депутатського запиту /ст.22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»/.
9.  Звіти депутатів перед виборцями /ст.16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»/.
10. Порядок підготовки і проведення загальних зборів громадян за місцем проживання /ст.8 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»/.
11. Організація роботи Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради.
12. Організаційне забезпечення підготовки і проведення нарад.
13. Виникнення і строк повноважень депутата місцевої ради /ст.4 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».
14. Офіційний веб-сайт районної ради як механізм висвітлення роботи районної ради.
15. Веб-сервіс «Електронні петиції» як інструмент комунікації влади та суспільства.